Patríme k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku