thumb

Hľadáme budúcich kolegov – možno si to práve ty

Milí deviatak, ponúkame ti možnosť štúdia na Spojenej škole v Šali, s finančnou a materiálnou podporou Dusla.

Prečo študovať technický smer na Spojenej škole v Šali a učiť sa pre Duslo?

Pretože ti ponúkame:

  • pravidelné mesačné prospechové štipendium,
  • pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie,
  • bezplatné stravovanie v škole a na praktickom vyučovaní - v hodnote cca 40 € mesačne,
  • odmenu za prácu počas praktického vyučovania v Dusle od 3.ročníka – až do 80 € mesačne,
  • platené letné brigády od 16 r. veku - 3 €/hod.,
  • odmeny za koncoročné vysvedčenie,
  • uzatvorenie pracovnej zmluvy už počas štúdia,
  • istotu zamestnania po skončení štúdia v blízkosti domova, bez nutnosti cestovania v stabilnej a renomovanej firme,
  • v prípade pokračovania štúdia na vysokej škole poberanie prospechového štipendia od Dusla.

Spočítaj si uvedené výhody a zistíš, že učiť sa pre Duslo je cool.

Viac informácií nájdeš v tomto letáku.