Výmena výmenníkov E109/E105 na výrobni DAM, časť dodávka výmenníka

Číslo výberového konania

15/2397/2020


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

20. 03. 2020


Podávanie prihlášok do

02. 04. 2020


Popis

projektový manažér: Ing. Dušan Stračár č.mobilu: +420 917599334 dusan.stracar@duslo.sk