Intenzifikácia expedície kvapalných hnojív

Číslo výberového konania

17/2339/2017


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

10. 01. 2018


Podávanie prihlášok do

23. 01. 2018


Popis

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hubináková + 421 918 896 455