Čerpadlo na prečerpávanie skvapalnených plynov NL:čpavok, LPG, propylén

Číslo výberového konania

27/6999/2017


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

01. 02. 2018


Podávanie prihlášok do

28. 02. 2018


Popis

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Lenčéš +421 911 405 167