Prístroj na stanovenie teploty vzplanutia a horenia metódou CLEVELAND, 1ks

Číslo výberového konania

37/6999/2021


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

07. 05. 2021


Podávanie prihlášok do

14. 05. 2021


Popis

Vypracovať CP na základe podkladov zo zadania.