Nový NT zásobník kvapalného čpavku/Battery Limit of a new Low temperature ammonia tank

Číslo výberového konania

43/2394/2019


Fáza

RFQ #4


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

24. 03. 2020


Podávanie prihlášok do

17. 04. 2020


Popis

Kontaktné osoby/Contact persons: Ing. Dušan Stračár +421 917 599 334 Dusan.Stracar@duslo.sk, Ing. Kamil Vali +421 918 818 487 Kamil.Vali@duslo.sk