Realizácia opatrení z RA a kontrol BOZP- budovy pre rok 2021, časť: Rekonštrukcia izolácie strechy obj. 21 10 dielňa SO a GO.

Číslo výberového konania

45/0151/2021


Fáza

RFQ #3


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

15. 06. 2021


Podávanie prihlášok do

28. 06. 2021


Popis

Kontaktná osoba: Ladislav Kozár +421 911 783 808, Ladislav.Kozar@duslo.sk