Výmena výmenníkov E-105 a E-109 na výrobni DAM

Číslo výberového konania

57/2397/2021


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

12. 07. 2021


Podávanie prihlášok do

10. 08. 2021


Popis

Vypracovať CP na základe predložených podkladov v prílohách a dopyte. Kontaktná osoba: Ing. Bohuslav Vavruška tel: +421 917 599 266 email: bohuslav.vavruska@duslo.sk Ing. Dušan Stračár tel: +421 917 599 334 Email: dussan.stracar@duslo.sk