Výmena podlahy – objekt 02-01 – miestnosť č.124

Číslo výberového konania

ON/PSCH/14/2024/CZS


Fáza

RFQ #4


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

19. 04. 2024


Podávanie prihlášok do

22. 04. 2024


Popis

V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia Promitea všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VZP a pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách. Potrebné obchodné informácie získate a obhliadku si môžete dohodnúť u p .Peter Schreiber 00421 911 325 903