Výroba komôr na kondenzátor NH3

Číslo výberového konania

ON/JB/05/2024/Sklad NH3


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

19. 03. 2024


Podávanie prihlášok do

26. 04. 2024


Popis

V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia Promitea všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VOP a pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách. Kontakt pre veci obchodné: Ing. Jakub Bédy, jakub.bedy@duslo.sk, 0911715650