Fólia stretch strojná-500x0,02 mm, 300%

Číslo výberového konania

ON/JZ/18/2021


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

03. 05. 2021


Podávanie prihlášok do

11. 05. 2021


Popis

Vyhradzujeme si právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predlžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Výpadok internetového pripojenia alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, prerušenie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícii záložné pripojenie.