Výroba a dodanie statora mlynu SA, p. č. 97 + montáž

Číslo výberového konania

ON/MV/44/2021


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

08. 09. 2021


Podávanie prihlášok do

04. 10. 2021


Popis

V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia Promitea všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VOP a pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách. Kontakt pre veci obchodné: Ing. Marek Vnuk, marek.vnuk@duslo.sk, 0911405246