Rekonštrukcia skladového zásobníka H601C - pogumovanie

Číslo výberového konania

ON/PT/17/2017


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

30. 10. 2017


Podávanie prihlášok do

20. 11. 2017


Popis

Požadovaná je obnova pogumovania na celej ploche vnútra (ploché dno a valcová stena) zásobníka- viď zadanie. V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia PROMITEA všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VOP a pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách.