Obnova kamerového systému prevádzka Strážske

Číslo výberového konania

ON/PT/23/2017


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

06. 10. 2017


Podávanie prihlášok do

30. 10. 2017


Popis

Súčasťou cenovej ponuky bude dodávka nového KAMEROVÉHO SYSTÉMU, práce spojené s realizáciou diela a kompletná dokumentácia. V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia PROMITEA všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VOP a pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách.