Revízia a pretesnenie deliacej roviny na TK Nitróznych plynov N15C

Číslo výberového konania

ON/PZ/15/2019


Fáza

RFQ #4


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

03. 04. 2019


Podávanie prihlášok do

23. 04. 2019


Popis

V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia Promitea všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VZP a pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách. Potrebné obchodné informácie získate a obhliadku si môžete dohodnúť u p. Mgr. P. Zezula tel. : +421 904 984 679, Ing. M. Vnuka tel. : +421 911 405 246.