Oprava meraní hladín v zásobníkoch nebezpečných chemikálií - VJUr., Bratislava

Číslo výberového konania

ON/RJ/04/2018


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

02. 02. 2018


Podávanie prihlášok do

19. 02. 2018


Popis

V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do e-aukcie. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zároveň si vyhradzujeme právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Účastník aukcie je povinný vložiť do prostredia Promitea všetky požadované dokumenty. Víťaz tejto e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. VZP, pravidlá aukcie sa nachádzajú v prílohách. Potrebné obchodné informácie získate u Radovana Jankoviča +421 918 818 430. Obhliadku je potrebné dohodnúť s Ing. Milan Jasenovec, tel.č. 02 4951 2982+421 918 572 718, milan.jasenovec@duslo.sk a Ing. Pavel Belko, tel.č. 02 4951 2913, +421 918 424 005, pavel.belko@duslo.sk Objekt sa nachádza v areáli Istrochemu, Bratislava.