Prenájom kontajnera, preprava, úprava NO solidifikáciou a zneškodnenie na skládke príslušného typu

Číslo výberového konania

UEN/02/2021


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

14. 09. 2021


Podávanie prihlášok do

28. 09. 2021


Popis

V prípade, že Vašu ponuku neodošlete do konca termínu podávania ponúk (stav ponuky „odoslané“), nebudete zaradený do výberového konania. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku, ktorá musí byť spracovaná v zmysle podmienok a požiadaviek zadania výberového konania. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť výberové konanie i právo odmietnuť všetky predložené ponuky bez udania dôvodu. Zadávateľ si vyhradzuje právo vykonať jedno z kôl formou e-aukcie a to kedykoľvek v priebehu celého výberového konania. Výpadok pripojenia k internetu alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, predĺženie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne mal k dispozícií záložné pripojenie. Zadávateľ si vyhradzuje právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať alebo rozhodnúť o konaní ďalšieho kola. Víťaz e-aukcie je povinný do 3 pracovných dní predložiť komplexnú aktualizovanú cenovú ponuku. Zadanie, VOP, podmienky aukcie a podmienky vstupu do areálu Duslo, a.s. sa nachádzajú v prílohách.