Dotazník uchádzača

Osobné údaje


Kontaktné údaje


Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti

 
 
 
 

Dosiahnuté vzdelanie a prax


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplňujúce údaje

 
 
 

Uchádzač o zamestnanie týmto v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely jeho zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Duslo, a.s.

Súhlas je udelený na dobu neurčitú, a je možné kedykoľvek ho odvolať písomným oznámením doručeným na adresu: Duslo, a.s., Personálny odbor, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, alebo mailom na adresu: personalne@duslo.sk.

Duslo, a.s. si vyhradzuje právo reagovať len na korektne a úplne vyplnený dotazník uchádzača.

Všetky zaslané údaje budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich naše požiadavky. Osobné údaje nevybraných uchádzačov budú zlikvidované v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Poznámka: Povinné údaje sú označené *. V prípade, ak je vyplnenie povinného údaju u Vás bezpredmetné, vyznačte x.