Sociálny program a benefity

Starostlivosť o zamestnancov je významným nástrojom motivácie a stabilizácie. Jej obsah prispôsobujeme meniacim sa potrebám ľudí. Podrobnejšie informácie sú uvedené v záložkách.