Minerálne hnojivá

Granulované a kvapalné hnojivá na báze dusíka spoločnosti Duslo, a.s.

Duslo, a.s. je dlhoročný výrobca hnojív, počas svojej histórie  sme sa vyprofilovali na podnik európskeho významu v danej oblasti. Naše výrobky sú na náročnom sezónnom a lokálne vymedzenom trhu konkurencie-schopné a zákazníkmi kvalitatívne vysoko hodnotené. Hnojivá majú nielen spoľahlivo ustálený obsah živín, ale v kritických parametroch, ako sú fyzikálne a mechanické vlastnosti (uniformita granulometrie, vysoká tvrdosť granúl s nízkou tendenciou ku spekaniu a bezprašnosť), a z toho vyplývajúcich dobrých skladovacích vlastností pre dlhšie obdobie, sa vyrovnajú štandardom uznávaných konkurenčných produktov.

Výroba priemyselných hnojív v našej spoločnosti je založená na vlastnej výrobe amoniaku zo zemného plynu, následne na vlastnej výrobe kyseliny dusičnej, dusičnanu amónneho a močoviny s použitím modernej technológie. Amoniak sa spotrebováva ako základná surovina pri výrobe hnojív a technických produktov. Finálna forma hnojív je pevná (granulovaná, prilovaná), alebo kvapalná.

Odporúčaný spôsob pre správnu manipuláciu a skladovanie granulovaných hnojív klikni tu.

V prípade záujmu o granulované komplexné hnojivá kontaktujte, prosím, naše distribučné spoločnosti v rámci SR:

ACHP Levice a.s. www.achplv.sk
Agropodnik a.s. Trnava www.agptt.sk
TAJBA, a.s. www.tajba.sk

Distribútor pre maďarský trh:

IKR Agrar Kft.,  www.ikragrar.hu

Distributor pre južnú Európu:

SC FERT-TRADERO srl, www.fert-trade.ro