Zdravotnícke služby

Duslo,  a.s.,  poskytuje  vo svojej poliklinike Centrum zdravotnej starostlivosti liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť zamestnancom Dusla, ale aj širokej verejnosti na základe slobodnej voľby lekára. Pre zamestnávateľov regiónu zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu.

Zmluvné zdravotné poisťovne:
  •     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. – kód zdravotnej poisťovne 24, www.dovera.sk

  •     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – kód zdravotnej poisťovne 25, www.vszp.sk

  •     Union zdravotná poisťovňa, a.s. – kód zdravotnej poisťovne 27, www.union.sk

Pre cudzincov z krajín Európskej únie poskytujeme zdravotnú starostlivosť na základe kartičky EHIC podľa aktuálne platnej legislatívy.
 Viac informácií nájdete na adrese http://poliklinika.duslo.sk