Duslo, a.s.

Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

IČO: 35826487
IČ DPH: SK2021607984
IBAN/SWIFT: SK92 0200 0000 0000 0020 7132/SUBASKBX
E-mail: duslo@duslo.sk

Recepcia
Tel.: +421 31 775 3347, 4264
Fax: +421 31 775 3040
E-mail: recepcia@duslo.sk

 

Podnikový dispečing
Tel.: +421 31 775 4112
E-mail: dispecer@duslo.sk

 

Podniková predajňa
vonkajší areál Duslo, a.s.
pondelok - piatok od 7:00 do 15:00 hod.
Tel.: +421 31 775 2460
E-mail: predajna@duslo.sk

Prihlásenie sa na návštevu: 

https://duslo.icard.sk