Systém integrovaného manažérstva

Systém integrovaného manažérstva (SIM) je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie a.s. Duslo a je vyjadrením záväzku našej spoločnosti na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach.

Politika spoločnosti je založená na presvedčení, že jediný možný spôsob zabezpečenia dlhodobej prosperity a konkurencieschopnosti je trvalé zlepšovanie kvality všetkých činností, čo vedie k spokojnosti našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a to pri súčasnom šetrnom prístupe k životnému prostrediu a bezpečnom prevádzkovaní našich výrobní.

Politika spoločnosti je záväzná pre všetkých zamestnancov Duslo a.s.

Duslo, a.s. má zavedený a certifikovaný Systém integrovaného manažérstva pre výrobu a predaj priemyselných hnojív, gumárenských chemikálií, polyvinylacetátových disperzií a disperzných lepidiel podľa medzinárodných noriem: