Koncern Agrofert

Za viac ako 20 rokov svojej existencie sa koncern AGROFERT etabloval v oblastiach chémie, potravinárstva, poľnohospodárska, pozemnej techniky a technológie, dopravnej techniky, lesníctva a drevárstva, obnoviteľných zdrojov a médií.
V súčasnosti je významnou nadnárodnou skupinou s viac ako 250 spoločnosťami. Výrobné a obchodné aktivity spoločností v koncerne na seba optimálne nadväzujú a dopĺňajú sa.

V chemickej časti koncern združuje spoločnosti, ktoré sú poprednými európskymi výrobcami v oblastiach kvalifikovanej chémie, hnojív, agrochemikálií či plastov.

Okrem Duslo, a.s. zahŕňa chemická časť aj tieto spoločnosti:

DEZA, a. s.
Fatra, a.s.
GreenChem Holding B.V.
Lovochemie, a.s.
PRECHEZA a.s.
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH
Synthesia, a.s.