Produkty

Duslo, a.s. je stabilným dlhoročným partnerom pri dodávkach minerálnych hnojív a technických produktov. Pomocou najmodernejších technológii si zabezpečujeme výrobu čpavku a kyseliny dusičnej. Produkcia týchto dvoch produktov je základom široko rozvinutej výroby dusíkatých minerálnych hnojív v granulovanej aj kvapalnej forme. Vďaka našim skladovým kapacitám hnojív vieme zabezpečiť dostupnosť produktov na predsezónne zásobenie, ako aj počas hlavnej aplikačnej sezóny.

Do nášho portfólia produktov patria aj základné druhy stabilizátorov  a urýchľovačov pre výrobcov pneumatík a výrobcov technickej gumy. Dlhoročná tradícia výroby gumárskych chemikálií je založená na vlastnom know how.

Pri našej dlhoročnej výrobe PVAC disperzií a lepidiel kladieme dôraz na ekológiu a kvalitu. Polymerizácia základných typov umožňuje pripraviť modifikáciu presne podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka a tým vytvoriť produkt podľa jeho potrieb.

Máme oprávnenie na výrobu a predaj močoviny kŕmnej a hydroxidu horečnatého, ktorý sa používa vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle a jeho čistota zodpovedá európskemu liekopisu.

Certifikácie podľa ISO 9 001; ISO 14 001, ISO 45 001 a ISO 50 001 zaručujú schopnosť dodávať kvalitné a bezpečné produkty.

Viac informácií je uvedených v konkrétnych skupinách produktov.