Produkty

Duslo, a.s. je stabilným dlhoročným partnerom pri dodávkach minerálnych hnojív a technických produktov. Pomocou najmodernejších technológii si zabezpečujeme výrobu čpavku a kyseliny dusičnej. Produkcia týchto dvoch produktov je základom široko rozvinutej výroby dusíkatých minerálnych hnojív v granulovanej aj kvapalnej forme. Vďaka našim skladovým kapacitám hnojív vieme zabezpečiť dostupnosť produktov na predsezónne zásobenie, ako aj počas hlavnej aplikačnej sezóny.

Do nášho portfólia produktov patria aj základné druhy stabilizátorov  a urýchľovačov pre výrobcov pneumatík a výrobcov technickej gumy. Dlhoročná tradícia výroby gumárskych chemikálií, založená na vlastnom know how, certifikácia podľa ISO 9 001; ISO 14 001, OHSAS 18001, ale aj certifikácia podľa požiadaviek automobilového priemyslu TS 16949, zaručujú schopnosť dodávať kvalitné produkty.

Pri našej dlhoročnej výrobe PVAC disperzií a lepidiel kladieme dôraz na ekológiu a kvalitu. Polymerizácia základných typov umožňuje pripraviť modifikáciu presne podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka a tým vytvoriť produkt podľa jeho potrieb.

Viac informácií je uvedených v konkrétnych skupinách produktov.