Výsledky spoločnosti

Výročná správa a individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2022
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2021
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2021
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2020
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2020
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2019
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2019
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2018
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2018
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2017
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2017
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2016
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2016
Výročná správa Duslo, a.s. za rok 2015
Individuálna účtovná závierka Duslo, a.s. k 31.12.2015