Anorganická chémia

 • AdBlue®

32,5 % vodný roztok močoviny s vysokou čistotou na redukciu škodlivých emisií v spalinách úžitkových vozidiel vybavených systémom SCR (selektívna katalytická redukcia).

 • DUAM® AWT

Vodný roztok čpavku s obsahom 24 - 25 % NH3.

 • DUAM® T

S obsahom 99,8% NH3.

 • DUAN® 50

Roztok dusičnanu amónneho je číra nažltlá kvapalina bez mechanických prímesí. Slabo zapácha po amoniaku, je riediteľný vodou v každom pomere, má mierne kyslú až mierne alkalickú reakciu.

 • DUAN® 60

Vodný roztok obsahujúci 60 % dusičnanu amónneho pre technické účely a výrobu hnojív.

 • DUAN® 90

Vodný roztok obsahujúci 90 % dusičnanu amónneho pre technické účely a výrobu hnojív.

 • DUAN® M210

Roztok dusičnanu amónneho s močovinou.

 • DUREAL® 40

Vodný roztok obsahujúci 40 % močoviny je určený pre technické účely.

 • DURET® AMU

Močovina sa vyrába syntézou amoniaku a oxidu uhličitého. Výsledný produkt nie je povrchovo upravený, ľahko rozpustný vo vode a vo vriacom etanole, nerozpustný v éteri.

 • DURET® T

Močovinu tvoria prile bielej farby, povrchovo upravené, rozpustné vo vode, ktorého hlavnú zložku tvorí diamid kyseliny uhličitej (karbonyldiamid).

 • DURUMIN®

Prilovaná močovina s obsahom min. 97 % močoviny pre kŕmne účely dospelých prežúvavcov.

 • Kyselina dusičná

Vodný roztok s obsahom 53 - 60 % HNO3 je určený pre technické účely.

 • Transheat 2000

Roztok dusičnanu amónneho a močoviny používaný ako ekologický prostriedok na odstraňovanie snehu a ľadu.