Výskumné činnosti

Výskumné činnosti pre Duslo, a.s. zabezpečuje jej dcérska spoločnosť VUCHT a.s.
VUCHT - Výskumný Ústav Chemicko Technologický je výskumno – inžinierska organizácia s vyše 100-ročnou históriou, ktorá sa zaoberá aktívnym vývojom procesov organickej a anorganickej chémie, prenosom procesov z laboratórneho meradla až do priemyselného, testovaním procesov na modelových linkách, inžinierskymi činnosťami a kompletnými projektovými riešeniami až po úroveň realizačnej projektovej dokumentácie. Okrem výskumno-vývojových aktivít sa VUCHT zaoberá aj výrobou chemických špecialít a hnojív.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.vucht.sk