Disperzie a lepidlá

História výroby disperzií a lepidiel v spoločnosti Duslo siaha do roku 1968, kedy boli vyrobené prvé tony disperzií pod značkou Duvilax. Základné polyvinylacetátové homopolymérne disperzie boli postupne dopĺňané o nové typy v súlade s požiadavkami trhu, a to nielen na vinylacetátovom základe, ale aj pri použití iných komonomérov (akryláty, versatáty atď.). 

 V súčasnosti vyrábame niekoľko desiatok základných typov lepidiel a disperzií. Od nich sú odvodené ďalšie modifikované produkty, nezriedka iba pre jedného zákazníka. Pri ich výrobe kladieme dôraz na ekológiu, kvalitu, individuálny prístup k požiadavkám zákazníka a flexibilitu v dodávkach.

 Duvilaxy nachádzajú uplatnenie v nasledovných oblastiach použitia:

- Papierenský a polygrafický priemysel

- Priemysel sklených vlákien

- Textilný priemysel a výroba kobercov

- Chemický priemysel

- Výroba náterových hmôt, omietkovín a lepidiel

- Stavebníctvo

- Drevársky a nábytkársky priemysel

- Hobby segment

- Iné, špeciálne možnosti použitia

 

Kvalita je zabezpečená a potvrdená certifikáciou podľa noriem ISO 9001, výrobkovými certifikátmi a protokolmi akreditovaných laboratórií pre konkrétne typy disperzií a lepidiel. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a bezpečnosti práce sú opakovane preverované certifikáciou ISO 14001 a 18001.

Kolektív našich pracovníkov je pripravený zabezpečiť dodávky našich tovarov podľa Vašich požiadaviek. Dlhoročné skúsenosti a logistické zázemie nám dovoľujú ponúkať dodávky do rôznych destinácií a pružne reagovať na  Vaše požiadavky.

Náš sortiment 

 

 

Fotogaléria