Spolupráca so školami

Strategickým cieľom našej spoločnosti je vytvorenie atraktívneho a perspektívneho prostredia pre mladých ľudí. V záujme dosiahnutia tohto cieľa intenzívne spolupracujeme so základnými, strednými a vysokými školami.

Materiálne a finančne podporujeme učňov a študentov technických odborov. Prevzali sme patronát nad Spojenou školou v Šali, úzko spolupracujeme s FCHPT STU v Bratislave.

 • Hľadáme nových kolegov

Duslo, a.s. podporuje študentov vybraných odborov Spojenej školy v Šali - Veči

 • Letná škola mladých chemikov 2023

15. ročník Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva usporiadala Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva (SSCHI) s podporou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva.

 • Chemday 2023

Veľtrh firiem sa uskutočnil 29. marca na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

 • Hľadáme budúcich spolupracovníkov

Pripravujte sa pre Duslo na Spojenej škole v Šali-Veči

 • Job Fórum

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

 • ChemDay 2022

Znovu v prezenčnej forme

 • Duslo na ChemDay 2017

U chemikov na STU v Bratislave

 • Duslo si pripravuje nových zamestnancov

na Spojenej škole v Šali.

 • Ukončenie školského roka 2016/2017

na Spojenej škole v Šali

 • Dokončili ste štúdium a hľadáte uplatnenie?

Rozvíjajte svoju odbornosť u nás !

 • Duslo na Letnej škole chemického a enviromentáleho inžinierstva

Na STU, FCHPT sa uskutočnil už jej 11. ročník.