Spolupráca so školami

Strategickým cieľom našej spoločnosti je vytvorenie atraktívneho a perspektívneho prostredia pre mladých ľudí. V záujme dosiahnutia tohto cieľa intenzívne spolupracujeme so základnými, strednými a vysokými školami.

Materiálne a finančne podporujeme učňov a študentov technických odborov. Prevzali sme patronát nad Spojenou školou v Šali, úzko spolupracujeme s FCHPT STU v Bratislave.

Ponuku pre budúcich študentov a potenciálnych zamestnancov našej spoločnosti si môžete prezrieť v informačnom letáku.

  • Hľadáme budúcich kolegov – možno si to práve ty

Pripravuj sa pre nás na Spojenej škole v Šali

  • Duslo na ChemDay 2017

U chemikov na STU v Bratislave

  • Duslo si pripravuje nových zamestnancov

na Spojenej škole v Šali.

  • Ukončenie školského roka 2016/2017

na Spojenej škole v Šali

  • Duslo na Letnej škole chemického a enviromentáleho inžinierstva

Na STU, FCHPT sa uskutočnil už jej 11. ročník.

  • Dokončili ste štúdium a hľadáte uplatnenie?

Rozvíjajte svoju odbornosť u nás !