Výberové konania

Číslo VKNázovPridané 
ON/PT/41/2021Dodanie a montáž ponorného čerpadla na pozíciu P124. 09. 2021
ON/MV/46/2021Výroba a dodanie hnacieho valca dopravníku H101A.24. 09. 2021
ON/PT/38/2021Uzemnenie objektov DAL – výkopové práce23. 09. 2021
ON/MV/41/2021Výroba a výmena sacích potrubí čerpadiel P – 303 A/B na ČP423. 09. 2021
ON/PT/40/2021Doplnenie elektrických obohrevov na čp4 22. 09. 2021
ON/TR/12/2021Čerpadlo LEWA LEC1 s/n 331572-030.001+00222. 09. 2021
ON/TR/11/2021Čerpadlo SUNDYNE LMV322 22. 09. 2021
67/6150/2021Modernizácia pitnej vody -1. časť Obnova PV321. 09. 2021
ON/OV/46/2021Realizácia „Servisno-montážnej jamy v Sklade močoviny, SO 42-0821. 09. 2021
ON/PT/37/2021Tanierový podávač 105B, výroba cievového ozubeného kolesa20. 09. 2021
ON/PZ/12/2021Oprava chemickej výmurovky záchytných nádrží na PS0220. 09. 2021
ON/MV/45/2021Zmena organizácie dopravy pred spoločnosťou Duslo, a.s. – realizácia.20. 09. 2021
ON/JN/19/2021.Prevodovka pohonu tanierového podávača.20. 09. 2021
72/2434/2021Výmena výmenníka E-105 na TN16. 09. 2021
71/1303/2021Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2) - realizácia14. 09. 2021
UEN/01/2021Prenájom kontajnerov, preprava a zneškodnenie odpadov kategórie O14. 09. 2021
UEN/02/2021Prenájom kontajnera, preprava, úprava NO solidifikáciou a zneškodnenie na skládke príslušného typu14. 09. 2021
62/2424/6210/2021Odvodnenie administratívnej budovy ÚVA + ÚE - realizácia stavebnej časti10. 09. 2021
ON/MV/44/2021Výroba a dodanie statora mlynu SA, p. č. 97 + montáž08. 09. 2021
70/2435/2021Statické posúdenie skladu - Parabola LAD08. 09. 2021
52/0151/2021Rekonštrukcia školiacej miestnosti OIT obj.14-07 - rekonštrukcia priestorov objektu 14-0707. 09. 2021
46/0156/2021Rekonštrukcia školiacej miestnosti OIT obj. 14-07 - PD07. 09. 2021
68/2431/2021Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody23. 08. 2021