Výberové konania

Číslo VKNázovPridané 
22/2308/2020Intenzifikácia prevádzky KD-3, časť Absorpčné chladenie - realizácia v časti MaR a PRS27. 03. 2020
21/2403/2020Výmena reaktora R 101, časť statické posúdenie podlažia27. 03. 2020
ON/PZ/14/2020Výroba hnacieho kola elevátora26. 03. 2020
ÚVApS/KD/03/2020Rekonštrukcia obslužnej plošiny absorpčných kolón II. etapa25. 03. 2020
63/2389/2019Privedenie VT dusíka pre tesnostné skúšky ČP4 pred nábehom24. 03. 2020
ON/LS/03/2020Hmotnostný prietokomer24. 03. 2020
ON/PZ/17/2020Oprava záchytných železobetónových valov (jímok), pod guľové zásobníky NH3 24. 03. 2020
43/2394/2019Nový NT zásobník kvapalného čpavku/Battery Limit of a new Low temperature ammonia tank24. 03. 2020
15/2397/2020Výmena výmenníkov E109/E105 na výrobni DAM, časť dodávka výmenníka20. 03. 2020
30/6999/2020Zvárací zdroj pre zváranie v ochrannej atmosfére TIG20. 03. 2020
ON/JZ/03/2020Sud 220 litr.20. 03. 2020
29/0145/2020Rekonštrukcia cestných komunikácií20. 03. 2020
ÚVApS/LV/02/2020Dodanie a výmena cyklóna G132 vo výrobni liadku vápenatého17. 03. 2020
27/6199/2020Obnova cirkulačných vodární CV2, CV3 - časť: Obnova buniek č.7 a 8 na CV210. 03. 2020
ON/PZ/18/2020Zabezpečenie realizácie odstávkových prác na výrobni HCH10. 03. 2020
24/2402/2020Výmena reaktora R - 101 na TN - realizácia09. 03. 2020