História

História Dusla sa datuje od roku 1958, kedy sa položili základy závodu na výrobu dusíkatých hnojív v Šali pod názvom Dusikáreň Šaľa.

Duslo prešlo niekoľkými etapami výstavby. Pôvodný výrobný program sa postupne rozšíril o prostriedky na ochranu rastlín, disperzie a lepidlá, gumárske chemikálie a špeciálne produkty organickej a anorganickej chémie. Duslo od svojho vzniku prešlo niekoľkými transformáciami. V roku 1994 vznikla akciová spoločnosť (Duslo, a.s.). V roku 2005 sa Duslo, a.s. stalo súčasťou medzinárodnej skupiny Agrofert Holding, a.s..
Duslo, a.s. v roku 2005 získalo akcie spoločnosti Istrochem a od 1.1.2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s.
Istrochem patril k najstarším podnikom chemického priemyslu na Slovensku. Firmu založil švédsky vynálezca dynamitu Alféd Nobel v roku 1873 ako súčasť tovární Dynamit Nobel, neskôr Dynamit Nobel, a.s. Po znárodnení v roku 1946 sa zmenil názov spoločnosti na Chemické závody Dynamit Nobel, neskôr  na Chemické závody Juraja Dimitrova a od roku 1991 na Istrochem. V roku 2002 sa Istrochem stal súčasťou Agrofert Holding, a.s. a od roku 2006 bol začlenený do Duslo, a.s.
Duslo, a.s. v roku 2007 odkúpilo časť výrobných zariadení v areáli Chemko Strážske a založilo spoločnosť HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., ktorá v roku 2016 fúzovala s materskou spoločnosťou a funguje ako súčasť Duslo, a.s.                                        

História v skratke:
1958 - založenie závodu Duslo (Dusikáreň  Šaľa)
1960 - začiatok výroby priemyselných hnojív
1966 - vznik Duslo, národný podnik Šaľa
1981 - začiatok výroby gumárskych chemikálií
1989 - zmena právnej formy na Duslo, štátny podnik
1990 - získanie oprávnenia na zahranično-obchodné činnosti
1994 - založenie akciovej spoločnosti Duslo, a.s.
2005 - Duslo sa stalo súčasťou skupiny Agrofert Holding, a.s.
2006 - fúzia s Istrochem, a.s. (Istrochem: 1873 - založenie továrne Dynamit Nobel, 2002 - Istrochem, a.s. sa stáva 
             súčasťou skupiny Agrofert Holding, a.s.)
2007 - odkúpenie časti výrobných zariadení v areáli Chemko Strážske, založenie spoločnosti HNOJIVÁ Duslo s.r.o.
2016 - fúzia s HNOJIVÁ Duslo s.r.o.
2016 - začiatok výstavby novej výrobne čpavku

 

 

Fotogaléria