thumb

Podivín a Mikulov

Program:

Odchod zo Šale  a z Bratislavy od OC IKEA (čas bude upresný). Príchod do Podivína, návšteva Janovho hradu, prechádzka po mestečku. Presun do Mikulova, prehliadka zámku a zámockých sadov, voľný program v meste. Odchod do Šale v podvečerných hodinách.
Vstupy: Janov hrad 80 Kč, zámok Mikulov 120 Kč.

Cena zájazdu: 28 EUR, pre člena ZO ECHOZ 18 EUR.

Informácie a záväzné prihlášky: u p. M. Csányiovej od 29.03.2018 do 10. 04. 2018, e-mail: maria.csanyiova@duslo.sk    tel.č.: 031/775 25 35  mobil: 0918  479 067.