thumb

Rakúsko a Česko

Prvý deň: odchod zo Šale o 6.00 hod.-Dom kultúry, z Bratislavy o 6.50 hod.- OC IKEA. presun do oblasti Wachau, ktorá je od roku 2000 zapísaná na zozname UNESCO a dnes patrí k najnavštevovanejším oblastiam Rakúska. Prvou zastávkou je starými múrmi obohnané pokojné mesto Krems an der Donau, hlavné mesto vinárstva Dolného Rakúska - prehliadka centra mesta.

Presun do dedinky  Dürnstein na ľavom brehu Dunaja, známej barokovým kostolom s modrou vežou
a zrúcaninou hradu Keunring, na ktorom rakúsky vojvoda Leopold V. väznil kráľa Richarda I. Levie srdce.

 Pokračovanie do mestečka Melk s impozantným benediktínskym kláštorom, ktorý preslávil vo svojom románe  Meno ruže – Umberto Eco. Návšteva rozľahlého komplexu hrdo stojaceho na vysokom skalnom výbežku: nádvorie, barokový kostol, mramorová sála, knižnica považovaná za jednu z najkrajších v Rakúsku s rukopismi z 9. – 15. storočia, cisársky trakt, v ktorom je v múzeu vystavený Melkský kríž, považovaný za skvost stredovekého zlatníckeho umenia.

Presun do hlavného  mesta Horného Rakúska, Linzu. Staré mesto očarí významnými renesančnými stavebnými pamiatkami - rozsiahly Landhaus (krajinský parlament), Stará radnica, Mozartov dom,
v ktorom skomponoval v roku 1783 „Linzer Symphonie“. Mesto je známe tiež vďaka najstrmšej železničnej trati v Európe, ktorá vedie na mestský kopec s panoramatickým výhľadom. Individuálne voľno, ubytovanie a nocľah.

 

Druhý deň: raňajky, presun do Lipna nad Vltavou, pôvodnej drevárskej obce, ktorú vybudovanie vodnej nádrže Lipno v polovici 20. storočia zmenilo na vyhľadávané rekreačné stredisko. Lanovkou alebo pešou chôdzou je možné presunúť sa k jedinečnej „Stezce v korunách stromů“, odkiaľ sa naskytá  pohľad do širokého okolia, fakultatívne plavba loďou, presun do neďalekého Rožmberku nad Vltavou, k jednému z najkrajších českých hradov, prehliadka.

Pokračovanie do Českého Krumlova (UNESCO) – prekrásne historické centrum, zámok s rozsiahlou záhradou s unikátnym otáčavým hľadiskom, individuálne voľno. Ubytovanie a nocľah.

Tretí deň: raňajky, krátka zastávka v malebnej dedinke Holašovice, preslávenej „vidieckym barokom“ s jedinečnou atmosférou. Ide  o stredoveký systém obytných domov, sýpok a klenutých brán s dochovaným štukovým dekorom zapísaný na zozname UNESCO.

Presun do mesta Třeboň, prehliadka zámku spojeného s Rožmberským a Schwarzenberským rodom, námestia s meštianskymi barokovými a renesančnými domami. Individuálne voľno. Návrat  na Slovensko v podvečerných hodinách.

 

Cena 132 EUR/osoba, pre člena ZO ECHOZ 117 EUR.
Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, poistenie, sprievodcu CK, ubytovanie 2x v hoteli 2*/3*, miestnu pobytovú taxu.
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 60 EUR/2 noci. 
Orientačné ceny vstupov: 20 EUR a 700 CZK.

  

Informácie a záväzné prihlášky: Mgr. M. Csányiová, do 14.9.2017.
e-mail:
maria.csanyiova@duslo.sk   
tel.č.: 031/775 25 35  mobil: 0918 479 067

Povinné údaje všetkých prihlásených osôb:
Meno, adresa bydliska, dátum narodenia a mobilný telefónny kontakt.

Zájazd sa uskutoční pri naplnení autobusu 42 účastníkmi.
Po naplnení požadovaným počtom budú účastníci vyzvaní k úhrade zájazdu.