thumb

To najkrajšie z Toskánska

Program zájazdu:
Odchod zo Šale  a z Bratislavy od OC IKEA (čas bude upresný v pokynoch, ktoré obdržíte pred odchodom na zájazd).

1. deň - odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit cez Rakúsko do Talianska.
2. deň - ráno príchod do historického toskánského mesta Lucca - mesta románských kostolov a skrytých palácových záhrad, prehliadka: Dóm, Piazza Napoleone, Piazza San Michele s kostolom San Michele in Foro. Transfer do Pisy, známej predovšetkým vďaka šikmej 58 metrov vysokej románskej veži Torre Pendente, ktorá je jedným zo symbolov celého Talianska. Pešia prehliadka mesta: Námestie zázrakov, ktoré je srdcom Pisy s katedrálou a baptistériom - krstiteľnicou sv. Jána, ktorá je svojou výškou viac ako 50 m najväčšou krstiteľnicou v Taliansku. Camposanto - monumentálny starý cintorín s múzeom, pozostatky rímskych kúpeľov. Vo večerných hodinách transfer do hotela, ubytovanie.
3. deň - raňajky, návšteva mestečka Volterra, ktoré bolo kedysi centrom etruskej civilizácie a známym sa stalo aj vďaka ťažbe a spracovaniu alabastra. Prehliadka námestia so stredovekými palácmi a Dómu Santa Maria Assunta. Transfer do historickej Sieny - jedného z najpoetickejších talianskych miest, prehliadka mesta: Palazzo Publico, veža Torre del Mangia, námestie Piazza del Campo. Po prehliadke Sieny transfer do prekrásneho stredovekého mestečka San Gimignano, ktoré je postavené na kopci na mieste bývalého etruského osídlenia. Prehliadka centra mesta - Bazilika di Santa Maria Assunta, Dóm, Palazzo del Popolo, námestie Piazza della Cisterna. K Toskánsku neodmysliteľne patrí aj ochutnávka lahodného toskánskeho vína. Vo večerných hodinách ubytovanie v blízkosti Florencie.
4. deň - raňajky, návšteva Florencie - prechádzka mestom zahŕňajúca Michelangelovo námestie s výhľadom na celé historické centrum, námestie Piazza Signoria s palácom Palazzo Vecchio v súčasnosti plniacim funkciu radnice, námestie Piazza Duomo s klenotmi mesta - katedrálou Santa Maria del Fiore s renesančnou kupolou od Brunelleschiho, ktorá je 4. najväčšou katedrálou na svete, zvonicou od Giotta a baptistériom s unikátnymi mozaikami na strope a vstupnými dverami od Ghirlandaia, galériu Uffizi alebo galériu Bargello s bohatými zbierkami Botticelliho, Leonarda da Vinci, Michelangela, Raffaela a ďalších, kostol Santa Croce so známymi kostolnými freskami. Most Ponte Vecchio - najstarší a najužší most ponad rieku Arno, most je obklopený obchodmi, kde v minulosti predávali najmä mäsové produkty, dnes sú tu najmä obchody so suvenírmi, šperkami a umeleckými dielami. V popoludňajších hodinách osobné voľno. Odchod z Florencie vo večerných hodinách.
5. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Cena: 235 EUR, pre člena ZO ECHOZ: 220 EUR. Cena obsahuje: doprava luxusným autobusom zo Šale a z Bratislavy, 2x ubytovanie s raňajkami, ochutnávka vína, poistenie, sprievodca CK. Doplatok za 1-lôžkovú izbu: 70 EUR / 2 noci.

Informácie a záväzné prihlášky: u p. M. Csányiovej od 3.4.2018 do 18.4.2018; e-mail: maria.csanyiova@duslo.sk, tel.: 031/775 2535, mobil: 0918  479 067

Povinné údaje všetkých prihlásených osôb: Meno, adresa bydliska, dátum narodenia a mobilný telefónny kontakt.