thumb

Duslo si pripravuje nových zamestnancov

V šk. roku 2016/217 sa vo dvoch ročníkoch Spojenej školy v Šali pre potreby Dusla vzdelávalo 112 žiakov. Pripravovali sa v učebných a študijných odboroch: Chemik - operátor, Mechanik strojov a zariadení, Strojný mechanik, Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik - silnoprúdová technika, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Duslo žiakom poskytovalo:
Pracovné oblečenie na prax v chemických laboratóriách a odborných dielňach.
Obedy počas celého školského roka.
Štipendium do sumy 18 EUR v závislosti na prospechu, správaní a dochádzke.
Letné brigády v podniku.

Žiaci vyšších ročníkov absolvujú odborný výcvik v podniku a po skončení štúdia nastúpia do zamestnania v známom prostredí, medzi známych spolupracovníkov.

V šk. roku 2017/2018 očakávame viac ako 50 prvákov. Pridaj sa k nim aj Ty. Získaš finančné výhody počas štúdia a istotu zamestnania blízko domova.

Kontakty:
Spojená škola
, Nivy 2, 927 05 Šaľa, tel. 031/770 8768, sps@salamon.sk
Duslo, a.s., Admin. budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, tel. 031/775 2390, daniela.javorska@duslo.sk