thumb

Letná škola mladých chemikov 2023

Počas jedného týždňa absolvovalo 50 stredoškolákov z predmaturitného ročníka zo škôl z celého Slovenska odborný aj populárno náučný program – tematické prednášky, laboratórne cvičenia, exkurziu, a takisto športové popoludnie a spoločenský večer.

V piatok 30.6. sa Letná škola ukončila prezentáciami odcvičených laboratórnych prác jednotlivými skupinami študentov. Na ich hodnotení sa podieľali aj zástupcovia Dusla Ing. Vali a Ing. Vašš.