Technológ, prac. Šaľa

Mesto

Šaľa


Pracovisko

Úsek výr. organika a anorganika, Odbor technického rozvoja


Pracovná pozícia

Chemický priemysel - Chemický inžinier


Druh pracovného pomeru

plný úväzok


Úroveň vzdelania

vysokoškolské II. stupňa


Zameranie, odbor

organická a anorganická chémia, chem. strojárstvo, analytická chémia


Ponúkaný plat

priemerná mesačná mzda v závislosti od praxe a skúseností od 1 450 €, z toho základná mesačná mzda je od 1 200 €, k tomu 10 % prémie, 13. a 14. plat, uvedená mesačná mzda je vhodná pre absolventa VŠ, konečná mzda bude závisieť od praxe a skúseností


Termín nástupu

dohodou


Výhody

 • možnosť odborného rastu
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • úrazové poistenie počas trvania pracovného pomeru
 • sociálna výpomoc v prípade ťažkej životnej situácie
 • odmena darcom krvi za získanie Janského plakety
 • príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
 • príspevok na dopravu a na športové/kultúrne aktivity
 • mobilné telefónne hovory za výhodné ceny
 • zľava na pohonné hmoty
 • MultiSport karta
 • Sick day 4 x do roka
 • stravovanie v modernej podnikovej jedálni
 • účasť na firemných akciách
 • seriózny a otvorený prístup, dodržiavanie zákonov


Náplň práce

 • sledovanie a hodnotenie technologického procesu, navrhovanie opatrení pri riešení zistených odchýlok od normálneho technologického režimu
 • plánovanie výroby
 • riešenie úloh technologického charakteru s cieľom dosiahnuť vyššiu technickú, ekonomickú a bezpečnostnú úroveň výroby
 • príprava plánov technického a organizačného rozvoja z oblasti technológie, spracovanie návrhov na zmeny technologických režimov, posudzovanie novej technológie, vykonávanie technických skúšok navrhovanej technológie a pod.
 • kontrola dodržiavania hospodárenia s energiami a surovinami (prípadne obalmi a pomocným materiálom)
 • príprava a dohľad nad realizáciou zverených investičných akcií
 • vypracovávanie prvotnej dokumentácie (technické záznamy, návrh úpravy zariadení, rozborové súvahy a technické štúdie) na posúdenie manažmentom a prípadné ďalšie rozpracovanie v oblasti rozvoja výrobných zariadení, technológie a intenzifikácie, rekonštrukcie a modernizácie výrobných zariadení
 • spolupráca pri výbere dodávateľov investičných akcií, oponentúra projektovej dokumentácie a iných dokumentov súvisiacich s prípravou a realizáciou investičných akcií
 • vypracovávanie materiálovo-energetických bilancií výrobných procesov
 • návrh úsporných opatrení v existujúcich prevádzkach
 • účasť na prevádzkových pokusoch a riešení prevádzkových problémov v priemyselných výrobných technológiách


Požiadavky

 • VŠ vzdelanie v odbore chem. inžinierstvo, analytická chémia, procesy a zariadenia chem. výrob, organická chémia, anorganická chémia, chem. strojárstvo
 • MS Office s pokročilou znalosťou Microsoft Excel
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • znalosť a práca s Auto CAD výhodou