Technológ, prac. Šaľa

Mesto

Šaľa


Pracovisko

Úsek výr. anorganika, Odbor technického rozvoja


Pracovná pozícia

Chemický priemysel - Chemický inžinier


Druh pracovného pomeru

plný úväzok


Úroveň vzdelania

vysokoškolské II. stupňa


Zameranie, odbor

chémia


Ponúkaný plat

celková mesačná mzda v závislosti od praxe a skúseností od 1100 €; z toho základná mesačná mzda je min. 900 €, k tomu 15% prémie, 13. a 14. plat


Termín nástupu

dohodou


Výhody

 • možnosť odborného rastu
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • úrazové poistenie počas trvania pracovného pomeru
 • sociálna výpomoc v prípade ťažkej životnej situácie
 • odmena darcom krvi za získanie Janského plakety
 • príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
 • príspevok na dopravu a na športové/kultúrne aktivity
 • mobilné telefónne hovory za výhodné ceny
 • zľava na pohonné hmoty
 • stravovanie v novej jedálni
 • účasť na firemných akciách
 • seriózny a otvorený prístup, dodržiavanie zákonov


Náplň práce

 • sledovanie a hodnotenie technologického procesu, navrhovanie opatrení pri riešení zistených odchýlok od normálneho technologického režimu
 • plánovanie výroby
 • riešenie úloh zásadného technologického charakteru s cieľom dosiahnuť vyššiu technickú, ekonomickú a bezpečnostnú úroveň výroby
 • príprava plánov technického a organizačného rozvoja z oblasti technológie, spracovanie návrhov na zmeny technologických režimov, posudzovanie novej technológie, vykonávanie technických skúšok navrhovanej technológie a pod.
 • kontrola dodržiavania hospodárenia s energiami a surovinami (prípadne obalmi a pomocným materiálom)
 • príprava a dohľad nad realizáciou zverených investičných akcií
 • vypracovávanie prvotnej dokumentácie (technické záznamy, návrh úpravy zariadení, rozborové súvahy a technické štúdie) na posúdenie manažmentom a prípadné ďalšie rozpracovanie v oblasti rozvoja výrobných zariadení, technológie a intenzifikácie, rekonštrukcie a modernizácie výrobných zariadení
 • spolupráca pri výbere dodávateľov investičných akcií, oponentúra projektovej dokumentácie a iných dokumentov súvisiacich s prípravou a realizáciou investičných akcií
 • vypracovávanie materiálovo-energetických bilancií výrobných procesov
 • návrh úsporných opatrení v existujúcich prevádzkach
 • účasť na prevádzkových pokusoch a riešení prevádzkových problémov v priemyselných výrobných technológiách


Požiadavky

 • VŠ vzdelanie - chem. inžinierstvo, procesy a zariadenia chem. výrob, chem. strojárstvo
 • MS Office s pokročilou znalosťou Microsoft Excel
 • anglický jazyk - aktívne
 • základná znalosť a práca s Auto CAD výhodou