thumb

ChemDay 2022

Zástupcovia našej spoločnosti 27. apríla na veľtrhu práce Chemday 2022 diskutovali so študentmi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava o výrobnom programe Dusla, o možnosti praxe a brigád počas štúdia, ako aj o ponuke zamestnania absolventom v podniku po ukončení štúdia.