thumb

Ukončenie školského roka 2016/2017

Na záver školského roka Duslo, a.s ocenila žiakov s najlepším prospechom vybraných študijných a učebných odborov 1. a 2. ročníka Spojenej školy v Šali. Najväčšie zastúpenie mali študenti odboru Chemik - operátor. Aj takáto motivácia žiakov k ďalším úspechom v škole je cestou, ako získať kvalitných zamestnancov.