Bezpečnosť je našou prioritou

Celý 43. kalendárny týždeň sa v Dusle niesol v znamení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na úvodnom stretnutí s vedúcimi zamestnancami vedenie spoločnosti zhodnotilo stav BOZP a predstavilo pripravované projekty v tejto oblasti na najbližšie obdobie.

Hlavná pozornosť týždňa BOZP bola zameraná na používanie chemických látok v procese výroby, ale aj v obslužných prevádzkach. Pre zamestnancov boli pripravené zaujímavé prednášky.

Významnou aktivitou bol výcvik našich závodných hasičov na unikátnom zariadení „Dräger Fire Dragon 7000“, ktoré slúži na simuláciu požiaru v uzavretých priestoroch a na nácvik taktiky pri bezpečnom, avšak reálnom výcviku. Počas výcviku hasiči nacvičovali evakuáciu osoby na simulátore v stiesnených podmienkach.

 

Fotogaléria