Kolektívna zmluva a poskytované benefity

Platná pre všetkých zamestnancov

Zobraziť viac informácií  

v aktuálnej výške, dohodnuté v kolektívnej zmluve

Zobraziť viac informácií  

Podľa možností a po dohode so zamestnancom

Zobraziť viac informácií  

Zvyšovanie a udržanie kvalifikačných predpokladov zamestnancov

Zobraziť viac informácií  

aj na rekonštruovaných parkoviskách

Zobraziť viac informácií