Čpavok 4 - nábeh prevádzky

V dňoch 2.10. až 9.10.2023 budú v areáli Duslo, a.s., po odstávke prevádzky Čpavok4, prebiehať nábehové práce.
Tieto činnosti sú spojené so spaľovaním zemného plynu na poľnom horáku a so zvýšeným hlukom sprevádzaným odfukovaním pary. Tento stav bude zjavný hlavne vo večerných a nočných hodinách.

Uvedené procesy prebiehajú v súlade s platným integrovaným povolením vydaným SIŽP v Nitre, sú trvalo kontrolované nepretržitým monitorovacím systémom.

 

Fotogaléria