Cvičenie záchranných zložiek na pracovisku v Bratislave

Dňa 4.9.2018 v dopoludňajších hodinách sa na našom pracovisku v Bratislave (bývalá „Dimitrovka“ alebo „Istrochem“) uskutoční požiarne taktické cvičenie, so zriadením štábu za účasti zložiek Integrovaného záchranného systému. Cieľom cvičenia bude nácvik súčinnosti zložiek Závodného hasičského útvaru Duslo, a.s. pracovisko Bratislava a Hasičského a záchranného útvaru Bratislava, pri likvidácii simulovanej mimoriadnej udalosti – únik nebezpečnej látky zo zásobníka. Pri simulácii likvidácie úniku sa bude postupovať v zmysle postupov havarijných plánov. Cvičenie si nevyžiada obmedzenia mimo areál spoločnosti.