Darovanie krvi

8. februára 2019 sa v podnikovom Centre zdravotnej starostlivosti uskutočnilo prvé tohtoročné darovanie krvi. Privítali sme 27 darcov krvi, z toho 26 Duslákov.

Ďakujeme všetkým darcom a kolegyniam z CZS za organizáciu!

Ďalšie darovanie krvi pripravujeme na 7. júna a 18. októbra 2019.