Darovanie krvi

V roku 2019 sme v priestoroch podnikového Centra zdravotnej starostlivosti privítali 95 darcov, z toho 88 zamestnancov Dusla. Boli medzi nimi prvodarcovia, ale aj darcovia mnohonásobní.
Všetkým zo srdca ďakujeme.
Termíny darovania krvi v roku 2020: 7.február, 5.jún, 9.október.

 

Fotogaléria