Darovanie krvi

7. februára 2020 sa v podnikovom Centre zdravotnej starostlivosti uskutočnilo prvé tohtoročné darovanie krvi, ktorého sa zúčastnilo 34 darcov, z nich 27 duslákov.
Ďakujeme všetkým za ich humánny čin a kolegyniam z Centra zdravotnej starostlivosti za organizáciu odberu!
Na budúcich termínoch darovania krvi 5. júna a 9. októbra 2020 znovu radi privítame stálych aj nových darcov.

 

Fotogaléria