Dni zdravia

Koncom septembra sa naši zamestnanci zúčastnili už tradičných Dní zdravia, pripravených zdravotnými poisťovňami.
Zdravotníci uskutočnili základné merania, napr. tlaku krvi, pulzu, cholesterolu a glykémie. V ponuke však boli aj špeciálne - napr. meranie rezonančným magnetickým kvantovým analyzátorom, meranie tela prístrojom JAWA IOI alebo meranie srdcovej činnosti prístrojom WIWE.
Zúčastnení zamestnanci boli zaradení do losovania o hodnotné ceny a poistenci jednej zdravotnej poisťovne obdržali vitamínové balíčky.

 

Fotogaléria