Do práce na bicykli 2018

V tomto roku sa celoslovenského podujatia „Do práce na bicykli“ zúčastnilo 3332 tímov z 1349 registrovaných spoločností. Spolu absolvovali 211 656 jázd, najazdili 1 397 448,72 km a ušetrili 408 178,75 kg CO₂. Súťažilo 11 061 cyklistov, priemerný počet najazdených km jedného je 126,34.
Zapojilo sa 5 tímov našich spolupracovníkov: biker, Cyklisti z Dusla, MGO, Relax Team a Železničná váha - spolu 15 cyklistov. Absolvovali 393 jázd - 2673,77 km, čím ušetrili 669,07 kg CO₂. Priemerne každý cyklista najazdil 178,25 km, čo výrazne prevyšuje celoslovenský priemer. Najlepšie výsledky dosiahol Relax Team - každý člen najazdil priemerne 253 km.
Veríme, že svojou jazdou aj mimo tejto súťaže aj naďalej prispievajú k zlepšeniu ovzdušia a že sa k nim v priebehu roka pripoja ďalší cyklisti.

 

Fotogaléria